Scroll Top

Verejné obstarávanie

 “Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE”

Miesto realizácie projektu:

NUTS 2 Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Nový Svet 52

Názov projektu:

VÝROBA A SPRACOVANIE PRAVEJ ČOKOLÁDY

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním novej inovatívnej technológie na výrobu a spracovanie pravej čokolády. Tento projekt vychádza z technologických potrieb rozširovania a modernizácie výroby a spracovania pravej čokolády, ktorou sa u nás zaoberá stredisko číslo 2. Jedná sa o strojové zariadenia nevyhnutné pre úspešné pokrytie výrobného procesu v oblasti výroby a spracovania pravej čokolády a posilnenie konkurenčného postavenia na trhu.

Špecifické ciele:
– vytvorenie efektívnej výrobnej základne prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií na výrobu a spracovanie pravej čokolády
– zvýšenie produktivity práce
– zvýšenie výrobných kapacít
– nárast tržieb a pridanej hodnoty
– vytvorenie a udržanie nových pracovných miest
– ekologizácia výroby

 Východiskový stav:
Spracovanie pravej čokolády prebieha v novovybudovaných výrobných priestoroch v niekoľkých temperovacích vaniach s kapacitou do 5 kg čokolády. Realizácia projektu je nevyhnutná z dôvodu požiadaviek zákazníkov a trhu na nové a kvalitné produkty a potreby zvýšenia výrobnej kapacity zariadení.

Stav po realizácii projektu:
Vďaka podpore z EÚ okrem hlavného cieľa prispejeme k splneniu špecifických cieľov (definované vyššie). Ich naplnením dôjde k významnému posunu v kapacitách a možnostiach výroby lepšie a efektívnejšie uspokojovať potreby zákazníkov. Po ukončení projektu budeme mať k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá nám umožní rast kvality, kvantity a najmä flexibility výroby. Projektom sa tiež podporí regionálna snaha o zníženie nezamestnanosti.

Názov a sídlo prijímateľa:

I.T.SERVIS s.r.o.

Nový Svet 52

974 01 Banská Bystrica

Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu:
8.9.2014 – 30.11.2014

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.sk

Výška poskytnutého príspevku:

57.900,- EUR

Súbory na stiahnutie:

Nastavenie ochrany osobných údajov
Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme súborov cookie. Tu môžete zmeniť svoje preferencie ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami a službami, ktoré ponúkame.